Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Prioritný akčný rámec financovania Natura 2000 v Slovenskej republike pre EU programové obdobie 2014-2020

Prioritný akčný rámec financovania Natura 2000 v Slovenskej republike pre EÚ programové obdobie 2014-2020 (verzia schválená v rámci MŽP SR v apríli 2013)

Prioritný akčný rámec financovania Natura 2000 v Slovenskej republike pre EÚ programové obdobie 2014-2020 (verzia schválená v rámci MŽP SR v júni 2015)