Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Z/2014/00647

Roľnícke družstvo so sídlom v Zákamennom - žiadosť o súhlas na pasenie, preháňanie, napájanie a košarovanie hovädzieho dobytka a oviec v zmysle § 13 ods. 2 písm. e) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v zóne D CHKO Horná Orava s 2. stupňom ochrany v k.ú. Zákamenné, Krušetnica, Lomná