Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

B/2013/00605

Žiadosť o súhlas na pozemnú aplikáciu chemických látok na ochranu rastlín a priemyselných hnojív pri poľnohospodárskej výrobe - Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Zubrohlava