Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP3-2017/036275/Bal

22.08.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na oplocovanie pozemku nachádzajúceho sa v ochrannom pásme NP Malá Fatra, k.ú. Krasňany. Žiadateľ: Ing. Miroslav Ivaniš, Jedlíkova 3425/19, Žilina.

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže