Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/Z/2014/01834/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu na organizovanie 1. ročníka verejného cyklistického podujatia "Svijany Snežnický MTB maratón", dňa 20.9.2014. Trasa bude prechádzať k.ú. obcí Snežnica, Radoľa, Lopušné Pažite, Dolný Vadičov, Kotrčina Lúčka, Zástranie, Zádubnie a Brodno.  Žiadateľ: Obec Snežnica, Obecný úrad Snežnica č. 17, 023 32  Snežnica

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže