Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/Z/2014/01833/Ryb

Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP1/z/2014/00548-5/Ryb - úprava trasy 2. ročníka ďiaľkového turistického pochodu Malofatranská stovka.  Žiadateľ: Ing. Martin Drozd, Segnerova 3396/1, 010 15  Žilina - Hájik

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže