Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/Z/2014/01474/Ryb

Žiadosť o vydanie rozhodnutia k usporiadaniu 16. ročníka AUTHOR bikemaratón Súľovské skaly. Žiadateľ: Obec Súľov - Hradná, Obecný úrad Súľov - Hradná, 013 52  Súľov - Hradná

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže