Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/027346/Ryb

28.06.2018

Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v súvislosti s organizovaním športového podujatia "XVIII. ročník Medzinárodného Behu na Veľkú Raču. Medzinárodný beh na Veľkú Raču sa uskutoční 16.9.2018 v Oščadnici - Dedovke, okres Čadca.  

Žiadateľ: Obec Oščadnica, obecný úrad v Oščadnici, Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01  Oščadnica

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže