Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/044710/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky (vydanie súhlasu) v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. na výstavbu automatickej meteorologickej stanice v lokalite Príslop v Žiarskej doline. Žiadateľ: Horská záchranná služba, Stredisko lavínovej prevencie, Dr. J. Gašperíka 598, 033 01 Liptovský Hrádok.