Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2015/031850/Kr

Žiadateľ: Mesto Turčianske Teplice vo veci povolenia organizovať turistické podujatie -Vianočný výstup na Tlstú dňa 26.12.2015, územie NP Veľká Fatra.