Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2015/024459/Gs

Źiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia - povolenie výnimky lesohospodárskej činnosti v k.ú.Kubínska hoľa.