Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/020972/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zázkazov ustnovených v zákone č. 543/2002 Z.z. na výstavbu automatickej meteorologickej stanice v k. ú. Vyšná Boca, v lokalite Četova svadba. Žiadateľ: Horská záchranná služba, Stredisko lavínovej prevencie, Dr. J. Gašperíka 598, 033 01 Liptovský Hrádok

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže