Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/4453/Kr

Žiadosť o spracovanie kôrovcovej kalamity v PR Pod Rígľom. Žiadateľ: Ľubomír Ferenčík, Spojová 13, 974 04 Banská Bystrica