Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/2444/Ryb

Žiadosť o vydanie príslušných rozhodnutí v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z., pre prípravu obnovy turistického chodníka v oblasti Dolných dier - Jánošíkove diery NP Malá Fatra, k.ú. Terchová. Žiadateľ: Róbert Hlaváč, Bialy potok 664, 013 06  Terchová

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže