Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00352/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu na vyznačenie lyžiarskej bežeckej trasy, úseku Beskydsko-Javorníckej lyžiarskej bežeckej magistrály v CHKO Kysuce. Žiadateľ: Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09  Žilina

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže