Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

ŽP2013/01088-OPaK-Mo

Súhlas na pasenie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na území NP Veľká Fatra a v jeho ochrannom pásme, k.ú. Folkušova a Blatnica. Žiadateľ : PD Gader Blatnica.