Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

ŽP-2013/799-OPaK-Mo

Vydanie súhlasu na zásah do biotopu európskeho významu v súvislosti s realizáciou stavby: "Turčianske Teplice - rekonštrukcia prívodného potrubia, Žarnovická dolina, II. etapa."

       Žiadateľ: Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s., Kuzmányho 25, Martin.