Vytlačiť Poslať stránku

OU-Tr-OSZP-2014/00167 - Mo

Odstraňovanie porastov v  ochrannom pásme plynovodu, v intraviláne Turčianske Teplice - výrub 5 ks čerešňa (okrasná, guľovitý tvar, pri zvonici Vieska) - § 47 ods.4  písm.e) a ods.7 písm. b) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Žiadateľ Viliam Vozár ONO, Ovocinárska 10, Nitra 949 01.