Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TR-OSZP-2014/00104

Súhlas na aplikáciu chemických látok a hnojív pri poľnohopodárskej činnosti - ochranné pásmo NP Veľká Fatra, k.ú. Mošovce, Rakša, Háj.

Žiadateľ PD Mošovce.