Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TR-OSZP-2014/00090

Súhlas na pasenie , napájanie a preháňanie hospodárskych zvierat v ochrannom pásme NP Veľká Fatra, k.ú. Mošovce, Rakša, Háj.

Žiadateľ PD Mošovce.