Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MT-OSZP-2017/014466-Mu

Predĺženie platnosti rozhodnutia č. OU-MT-OSZP-2016/1136-Mu, ktorým bol vydaný súhlas na pasenie hospodárskych zvierat a aplikáciu chemických látok a hnojív na území ochranného pásma Národného parku Malá Fatra, kde platí druhý stupeň ochrany pre Poľnohospodárske družstvo Kľačianska Magura, družstvo, Turčianske Kľačany.

Žiadateľ: Poľnohospodárske družstvo Kľačianska Magura, družstvo, Turčianske Kľačany.

Možnosť pihlásenia sa do konania končí: 23. 10. 2017.

Na elektronické prihlásenie sa do konania použite adresu: