Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2014/00583-Mu

12.03.2014

         Konanie vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemku v ochrannom pásme NP Malá Fatra, mimo zastavaného územia obce v k. ú. Turčianske Kľačany [§ 13 ods. 2 písm. d) zákona o ochrane prírody a krajiny].

     Lehota na prihlásenie sa do konania končí 20. 03. 2014.

         

     Žiadateľ: Igor Papaj.

 

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže