Vytlačiť Poslať stránku

2012/02272-OpaK-Mo

Súhlas na zásah do biotopov európskeho významu , v zmysle § 6 zákona č.543/2002 Z.z., v k.ú. Čremošné, Mošovce (rekonštrukcia VN č.208), pre žiadateľa Elektroenerhetické montáže  Žilina.