Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2017/6754-CEN

Súhlas na aplikáciu chemického prípravku Pellacol ( na ošetrovanie poškodených kmeňov stromov) na území NP Nízke Tatry pre Lesy SR š.p.