Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2017/1730-CEN

Obmedzenie lesohospodárskych činností z dôvodu druhovej ochrany pre Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Vlašky