Vytlačiť Poslať stránku

OU-LM-OSZP-2016/11008-CEN

Žiadosť o výrub drevín - jaseň štíhly, na parcele č. 3126/1 (záhrada) , k.ú. P.Ľupča, lokalita Magurka, intravilán obec, pre Boženu Polikaovú