Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2015/9757-VIT

Žiadosť Tatranský Permon a.s. Pribylina 1486 o súhlas na výrub  6 ks stromov na p.č. KN-C 11224/1 v k.ú. Pribylina.