Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2015/9658-CEN

 

Súhlas na výrub drevín (1ks smrek obyčajný) pre Igora Mráza na parcele 3142/15, k.ú. P.Ľupča, lokalita Magurka