Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2015/9368-CEN

Súhlas na výrub 3 ks smreka obyčajného v zlom zdravotnom stave (vysýchajúce) ohrozujúce majetok a zdravie pre Obec Demänovská Dolina