Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2015/5978-VIT

Žiadosť Obce Pribylina o súhlas na vybudovanie ovčiarskeho náučného chodníka v Račkovej doline v k.ú. Pribylina