Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2015/10288-CEN

02.11.2015

Zmena rozhodnutia č. OU-LM-OSZP-2015/4185-005-CEN zo dňa 11.5.2015 na súhlas na aplikáciu Cervakol Extra z dôvodu zmeny číslovania dotknutých JPRL podľa nového LHP.

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže