Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2015/10288-CEN

Zmena rozhodnutia č. OU-LM-OSZP-2015/4185-005-CEN zo dňa 11.5.2015 na súhlas na aplikáciu Cervakol Extra z dôvodu zmeny číslovania dotknutých JPRL podľa nového LHP.