Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP

OU-PO-OSZP1-2016/041392/HV

23.09.2016
Žiadosť o odborné stanovisko podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Viac

 

OU-PO-OSZP1-2016/041068/KM

22.09.2016
Žiadosť o vydanie súhlasu a o povolenie výnimiek z územných zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac