Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP

OU-PO-OSZP1-2016/045180/RD

26.10.2016
Žiadosť o povolenie výnimky podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Viac

 

OU-PO-OSZP1-2016/044940/RD

25.10.2016
Žiadosť o povolenie príslušných výnimiek zo zákazov a o vydanie príslušných súhlasov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Viac

 

OU-PO-OSZP1-2016/045169/SJ

25.10.2016
Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac

 

OU-PO-OSZP1-2016/044802/KM

20.10.2016
Žiadosť o povolenie územnej výnimky zo zákazu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac