Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP

OU-PO-OSZP1-2017/031892/SJ

25.07.2017
Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac

 

OU-PO-OSZP1-2017/031969/SA

25.07.2017
Žiadosť o vydanie súhlasu a o povolenie územnej výnimky zo zákazu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac

 

OU-PO-OSZP1-2017/031967/SA

25.07.2017
Žiadosť o povolenie územnej výnimky zo zákazu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac

 

OU-PO-OSZP1-2017/031965/SA

25.07.2017
ŽIadosť o zmenu rozhodnutia OU-PO-OSZP1-2017/004469-14/RD zo dňa 28. 02. 2017 Viac

 

OU-PO-OSZP1-2017/031603/KM

20.07.2017
Žiadosť o vydanie súhlasu a o povolenie územnej výnimky podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac