Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP

OU-Po-OSZP1-2018/012828/SJ

20.02.2018
Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov a o vydanie súhlasov podľa príslušných ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac

 

OU-PO-OSZP1-2018/012437/SJ

20.02.2018
Žiadosť o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac

 

OU-PO-OSZP1-2018/012664/SJ

20.02.2018
Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov a vydanie súhlasu podľa príslušných ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac

 

OU-PO-OSZP1-2018/012677/KM

19.02.2018
Žiadosť o povolenie územných výnimiek zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac

 

OU-PO-OSZP1-2018/012667/KM

19.02.2018
Žiadosť o povolenie územnej výnimky zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac