Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP

OU-PO-OSZP1-2017/05537/SJ

10.01.2017
Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac