Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP

OU-PO-OSZP1-2017/034548/KM

14.08.2017
Žiadosť o vydanie súhlasu a o povolenie územných výnimiek zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac

 

OU-PO-OSZP1-2017/034426/HV

14.08.2017
Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimiek podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Viac