Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP

OU-PO-OSZP1-2017/016548/HV

28.03.2017
Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Viac

 

OU-PO-OSZP1-2017/016477/HV

27.03.2017
Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Viac

 

OU-PO-OSZP1-2017/016471/RD

27.03.2017
Žiadosť o povolenie príslušných výnimiek zo zákazov a o vydanie príslušných súhlasov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Viac

 

OU-PO-OSZP1-2017/016000/RD

24.03.2017
Žiadosť o povolenie príslušných výnimiek zo zákazov a o vydanie príslušných súhlasov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Viac