Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP

OU-PO-OSZP1-2018/021272/KM

26.04.2018
Žiadosť o predlženie platnosti rozhodnutia podľa § 89 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac

 

OU-PO-OSZP1-2018/021178/HV

25.04.2018
Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Viac

 

OU-PO-OSZP1-2018/021222/SA

25.04.2018
žiadosť o vydanie súhlasu a o povolenie výnimiek zo zákazov v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s usporiadaním cykloprechodu Čergovským pohorím v SKUEV0331 Čergovský Minčol a SKUEV0332 Čergov Viac

 

OU-PO-OSZP1-2018/021215/SJ

25.04.2018
Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac

 

OU-PO-OSZP1-2018/021208/KM

25.04.2018
Žiadosť o vydanie súhlasu na výskum a o povolenie výnimky zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac

 

OU-PO-OSZP1-2018/021211/KM

25.04.2018
Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia podľa § 89 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac

 

OU-PO-OSZP1-2018/020971/HV

24.04.2018
Žiadosť o povolenie územnej výnimky podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac

 

OU-PO-OSZP1-2018/020882/HV

24.04.2018
Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Viac

 

OU-PO-OSZP1-2018/020973/SJ

24.04.2018
Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa príslušných ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac

 

OU-PO-OSZP1-2018/020970/SJ

24.04.2018
Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac

 

OU-PO-OSZP1-2018/020965/KM

24.04.2018
Žiadosť o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac

 

OU-PO-OSZP1-2018/021077/SA

24.04.2018
Vydanie odborného stanoviska v súlade s § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s realizáciou projektu "Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti pripojenia k internetu v najmenej rozvinutých okresoch severovýchodného Slovenska" - umiestnenie stožiara v k.ú. Palota v SKCHVU011 Laborecká vrchovina Viac

 

OU-PO-OSZP1-2018/020972/KM

24.04.2018
Žiadosť o vydanie súhlasov a územných výnimiek zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac

 

OU-PO-OSZP1-2018/020976/SA

24.04.2018
Žiadosť o vydanie súhlasu a o povolenie územných výnimiek zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac