Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP

OU-PO-OSZP1-2017/023402/RD

24.05.2017
Žiadosť o povolenie príslušných výnimiek zo zákazov a o vydanie príslušných súhlasov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Viac

 

OU-PO-OSZP1-2017/023156/RD

24.05.2017
Žiadosť o povolenie príslušných výnimiek zo zákazov a o vydanie príslušných súhlasov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Viac

 

OU-PO-OSZP1-2017/023638/RD

24.05.2017
Žiadosť o povolenie príslušných výnimiek zo zákazov a o vydanie príslušných súhlasov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Viac

 

OU-PO-OSZP1-2017/023409/SJ

23.05.2017
Žiadosť o povolenie výnimky a vydanie súhlasu na výskum podľa § 56 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac

 

OU-PO-OSZP1-2017/023407/KM

22.05.2017
Žiadosť o vydanie súhlasu a o povolenie územnej výnimky zo zákazu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac

 

OU-PO-OSZP1-2017/022628/HV

22.05.2017
Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Viac

 

OU-PO-OSZP1-2017/022943/SJ

19.05.2017
Žiadosť o vydanie rozhodnutie podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac