Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP

OU-PO-OSZP1-2016/049545/SJ

28.11.2016
Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia podľa § 89 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a kariny v znení neskorších predpisov Viac