Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP

OU-PO-OSZP1-2017/038353/SA

21.09.2017
Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa príslušných ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac

 

OU-PO-OSZP1-2017/038610/SJ

20.09.2017
Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac