Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP

OU-PO-OSZP1-2017/045140/SJ

15.11.2017
Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia podľa § 89 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac

 

OU-PO-OSZP1-2017/043509/HV

14.11.2017
Žiadosť o povolenie výnimky v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Viac

 

OU-PO-OSZP1-2017/045054/KM

14.11.2017
Žiadosť o vydanie súhlasu a územných výnimiek zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac

 

OU-PO-OSZP1-2017/044237/HV

10.11.2017
žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Viac

 

OU-PO-OSZP1-2017/044278/SA

10.11.2017
Žiadosť o povolenie výnimiek podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s usporiadaním podujatia "Snowcamp" na území TANAP. Viac