Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP

OU-PO-OSZP1-2017/038610/SJ

20.09.2017
Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac

 

OU-PO-OSZP1-2017/037759/SJ

14.09.2017
Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac

 

OU-PO-OSZP1-2017/37758/SJ

14.09.2017
Žiadosť o zmenu rozhodnutia podľa § 89 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac

 

OU-PO-OSZP1-2017/034907/KM

14.09.2017
Konanie o obmedzení vstupu verejnosti do častí Tatranského národného parku v záujme ochrany prírody a krajiny podľa § 19 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac

 

OU-PO-OSZP1-2017/037655/SA

13.09.2017
Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac

 

OU-PO-OSZP1-2017/037101/SJ

12.09.2017
Žiadosť o povolenie výnimky podľa príslušných ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac