Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00222-1

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.

žiadateľ:  Ladislav Priam, Pod záhradami č. 19/15, 07 683 Svätuše

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 36 ks drevín v druhovej skladbe topoľ rastúce na parcele č. 1235/8, 1235/9 v k.ú. Svätuše, z dôvodu čiastočného vyschnutia a poškodenia letnou kalamitou v roku 2011.

 

žiadosť doručená: 31.01.2013

 

     V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.