Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2014/000583

Žiadosť o výrub drevín podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. rastúcich na pozemku č.2885 v k.ú. Muránska Dlhá Lúka.