Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2014/000237

Žiadosť na vydanie súhlasu podľa § 13 ods.2 písm.e) zák. č.543/2002 Z.z. v lokalite Korimovo