Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-DT-OSZP-2013/00123/JAG

Poľnohospodárske družstvo Očová -žiadosť o súhlas na výrub stromov v k.ú. Dúbravy