Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-20014/013921

Určenie podmienok výrubu v zmysle § 47 ods. 7 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. na úseku Pavlovce - Rimavské Janovce, TPZ na rieke Rimava r. km. 24,736-26,561

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže