Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

13/00187-KA

30.01.2013

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák. 543/2002 na parcele č. 7177, 7178, 7180 v k.ú Tisovec, pre žiadateľa Rastislava Štrbu, Tisovec

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže