Vytlačiť Poslať stránku

Programy záchrany

 

 Program záchrany žltáčika zanoväťového (Colias myrmidone Esper, 1781) (pdf, 543 kB)

Program záchrany jasoňa červenookého (Parnassius apollo Linnaeus, 1758) na roky 2017 – 2021 (pdf, 0,99 MB)

Program záchrany korytnačky močiarnej (Emys orbicularis Linnaeus, 1758) na roky 2017 – 2021 (aktualizácia programu záchrany Burešová a kol. 2001) (pdf, 1,32 MB)