Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dohovor CITES

TU nájdete všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú žiadostí CITES a ich náležitostí

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže