Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obchodovanie s ohrozenými druhmi organizmov - CITES

 

Súvisiace právne predpisy

 

Právne predpisy ES a EÚ