Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/014776/Bra

Žiadosť o povolenie výnimky- výrub porastu (údržba el. vedenia)

Žiadateľ: Renas s.r.o., Révová 7, 811 02 Bratislava