Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/013130/Bra

Žiadosť o povolenie stanového tábora v Rakšianskej doline, k.ú. Rakša

Žiadateľ: Detská Trampská únia, Langsfeldová 1, 036 01 Martin