Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2019/01126-Pa

11.01.2019

Žiadosť Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina, IČO 00 178 209 na vydanie súhlasu na státie plávajúceho zariadenia na vodnej ploche v chránenom území (dva železné pontóny , ktoré sú súčasťou klietkového chovu) na vodnej ploche VN Liptovská Mara, zátoka Ratkovie, chránený areál Ratkovie.

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže