Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Šaľa

OU-SA-OSZP/2019/002042-2

21.01.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - KLARTEC spol. s.r.o.

OU-SA-OSZP/2019/002039-2

21.01.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 1 ks Tuja - Mesto Šaľa

OU-SA-OSZP/2019/001998-2

18.01.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 3 ks Lipa malolistá - Obec Tešedíkovo

OU-SA-OSZP/2019/001996-2

18.01.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 3 ks Javor - Mesto Šaľa