Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Šaľa

OU-SA-OSZP/2018/007373-2

17.10.2018 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 1 ks Smrek obyčajný, Obec Diakovce

OU-SA-OSZP/2018/007376-2

17.10.2018 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 1 ks Lipa, Obec Selice