Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Vzor Správy o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky a dodávanej energie – slovenská verzia

Vzor Správy o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky a dodávanej energie – slovenská verzia (excel - .xls, 350kB) (verzia ODT, 191 kB)