Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Tlačiť Poslať stránku

Aktualne

Slávnostné odovzdávanie ocenení úspešným obciam v súťaži DEDINA ROKA 2017

17.10.2017 Obce úspešné v súťaži Dedina roka 2017 (SDR 2017) si z rúk ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa a zástupcov vyhlasovateľov SDR 2017 prevezmú ocenenia vo štvrtok (19. októbra 2017) v Oravskej Polhore (okres Námestovo). Slávnosť organizuje v zmysle súťažných podmienok a pravidiel víťazná obec spolu s organizátorom súťaže Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP). Slávnostný ceremoniál sa uskutoční v kultúrnom dome v Oravskej Polhore o 17.00 hod. Predchádzať mu bude sprievod pozvaných hostí obcou s prezentáciu ocenených obcí.
 

BAT FÓRUM 2017

17.10.2017 II. zasadnutie Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách
 

Prostredníctvom ENVIROREKORDU chceme vrátiť STROMY DO KRAJINY

13.10.2017 Stredisko environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia - Dropie pripravuje počas Medzinárodného dňa stromov (20. októbra 2017) pokus o vytvorenie ustanovujúceho slovenského envirorekordu vo výsadbe stromov na nelesných plochách v Chránenom vtáčom území Ostrovné lúky.
 

Vytýčenie environmentálne citlivých lokalít nad Krásnohorskou jaskyňou

09.10.2017 Pracovníci Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) v rámci projektu LIFE+ KRASCAVE (plným názvom „Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne“) na základe geologickej a geomorfometrickej analýzy širšieho územia severnej časti Silickej planiny vyčlenili v infiltračnej oblasti podzemného hydrologického systému Krásnohorskej jaskyne rôzne environmentálne zraniteľné územia.
 

ENVIROMESTO 2017 - pilotný ročník súťaže miest SR

03.10.2017 Ministerstvo životného prostredia SR pripravilo pre environmentálne aktívne mestá súťaž ENVIROMESTO 2017, ktorá bude prebiehať v jesenných mesiacoch. Zapojené mestá budú môcť prezentovať svoje aktivity v súťažných oblastiach: Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra; Mestská mobilita a Adaptácia na zmeny klímy.
 

Pozvánka na školenie k novele zákona č. 309/2009 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 271/2011 Z. z.

29.09.2017 Miesto konania: Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
Termín konania: 30. október 2017
 

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy - aktualizácia„

29.09.2017 Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ktorú pripravilo Ministerstvo životného prostredia SR v roku 2014, bola schválená uznesením vlády SR č. 148/2014. Z uznesenia vlády SR vyplýva povinnosť predložiť na rokovanie vlády aktualizáciu národnej adaptačnej stratégie s ohľadom na najnovšie vedecké poznatky v oblasti zmeny klímy do 30. apríla 2018 (úloha B.2. uznesenia vlády SR).
 

Medzinárodné stretnutie zástupcov Európskej environmentálnej agentúry

28.09.2017 V dňoch od 25.9.2017-28.9.2019 sa v Bratislave koná medzinárodné stretnutie zástupcov Európskej environmentálnej agentúry (EEA), členov siete Národných referenčných centier pre výhľadové štúdie (NRC FLIS) a Národných správ o stave životného prostredia (NRC SoE) siete Eionet (Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete). Podujatie, ktorého sa zúčastňuje viac ako 80 expertov z 33 krajín, je organizované Európskou environmentálnou agentúrou v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia a Slovenskou agentúrou životného prostredia.
 

Týždeň zelených budov na Slovensku aj s bezplatným energetickým poradenstvom

27.09.2017 Zdravé budovy – kvalitné prostredie. To je hlavná téma tohto ročníka Týždňa zelených budov na Slovensku. V rámci tzv. Green day bude v piatok 29.9.2017 k dispozícii aj bezplatné energetické poradenstvo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).
 

Nezameniteľné označenie exemplárov vtákov CITES a nová povinnosť pre chovateľov v súvislosti s vydanou licenciou na distribúciu krúžkov.

22.09.2017 Vtáky narodené a odchované v zajatí, ako aj iné vtáky narodené v kontrolovanom prostredí sa podľa zákona označujú jedinečným a nedeliteľným uzavretým krúžkom umiestneným na nohe.
 

Deň otvorených dverí u geológov

14.09.2017 Pozývame vás na Deň otvorených dverí u GEOLÓGOV, ktorý sa bude konať na pracoviskách Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave, Košiciach a Spišskej Novej Vsi dňa 23. septembra 2017 od 9.00 do 15.00 hod.
 

Cena Natura2000 - 2018

12.09.2017 Podávať návrhy do súťaže o cenu NATURA 2000 (NATURA 2000 AWARD) je možné do 15.októbra.
 

Poďakovanie za účasť na hodnotiacej misii (22.-23.08.2017) v Národnom parku Poloniny

08.09.2017 V súvislosti s konaním hodnotiacej misie nezávislého experta Rady Európy Prof. Ushera v dňoch 22.-23.08.2017 v Národnom parku Poloniny (NP Poloniny) ďakujeme zúčastneným za aktívnu pomoc na programe, ktorý koordinovala Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR)
 

Ukrajinskí experti diskutovali na rezorte o tvorbe sústavy Natura 2000 na Slovensku

06.09.2017 Delegácia ukrajinských expertov v oblasti ochrany prírody a krajiny navštívila dňa 6. septembra 2017 Ministerstvo životného prostredia SR, aby sa v rámci projektu „Podpora Ukrajiny pri aproximácii environmentálneho acquis Európskej únie“ stretla so zástupcami sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny a sekcie environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov.
 

UPOZORNENIE týkajúce sa zoznamu geneticky modifikovaných petúnií zachytených na trhu v Slovenskej republike

03.08.2017 ktoré boli testované v Národnom referenčnom laboratóriu pre GMO a výsledky analýzy preukázali prítomnosť genetickej modifikácie Slovenská inšpekcia životného prostredia odobrala vzorky kvetov, ktoré koncový predajca predával pod názvom Amore Purple Heart a Cascadia Rim Magenta.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]