hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Štátny tajomník envirorezortu Norbert Kurilla sa zúčastnil stretnutia vysokých predstaviteľov Činy a EÚ

Perspektívna spolupráca v oblasti vodného hospodárstva bola hlavnou témou bilaterálneho rokovania štátneho tajomníka envirorezortu Norberta Kurillu s ministrom životného prostredia Čínskej ľudovej republiky Chen Lei

Úloha vody ako kľúčového prírodného zdroja v ekosystéme a podpora obehového hospodárstva, ktoré je založené na úspore materiálov a energie, ale aj efektívnom nakladaní s obmedzenými prírodnými zdrojmi. To boli hlavné témy výročnej konferencie na najvyššej úrovni – Platformy pre vodu 2017 medzi Čínskou ľudovou republikou a Európou (China Europe Water Platform – CEWP) vo fínskom Turku. Slovenskú delegáciu na podujatí viedol štátny tajomník ministerstva životného prostredia Norbert Kurilla. Ten sa zúčastnil aj bilaterálneho rokovania s ministrom životného prostredia Čínskej ľudovej republiky Chen Lei.

Témou politických rozhovorov v oblasti životného prostredia bola najmä budúca spolupráca medzi Slovenskou republikou a Čínou založená na slovenských dlhoročných skúsenostiach z oblasti integrovaného vodného hospodárstva a ochrany vôd. Obe strany sa dohodli na prípravách Memoranda o porozumení, ktoré sa plánuje prijať najneskôr v prvej polovici 2018.

Vodné hospodárstvo predstavuje v Číne trh s hodnotou 220 miliárd dolárov. Priestor pre spoluprácu sa ukazuje predovšetkým v oblasti strategického vodného plánovania a integrovaného manažmentu povodí s dôrazom na aktuálne výzvy, medzi ktoré patrí zmierňovanie negatívnych následkov zmeny klímy, najmä počas povodňových aktivít alebo naopak počas obdobia sucha a nedostatku vody. V neposlednom rade bola prediskutovaná spolupráca v oblasti vedy a výskumu. "Spolupráca by mala byt založená na komplexných a integrovaných riešeniach v kontexte agendy OSN pre udržateľný rozvoj 2030," uviedol štátny tajomník envirorezortu Norbert Kurilla.

Na záver stretnutia čínsky minister pozval svojho rezortného partnera Lászlóa Sólymosa na pracovnú návštevu Činy, počas ktorej by odštartovala vzájomne prospešná užšia bilaterálna spolupráca.