hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Slovensko sa pripojilo ku krajinám, ktoré výrazne obmedzia používanie ortuti

V Ženeve sa stretli delegácie vyše stovky krajín na prvej Konferencii zmluvných strán Minamatského dohovoru o ortuti, ktorý významným spôsobom obmedzuje používanie ortuti ako v zdravotníctve a priemysle, tak i v niektorých výrobkoch. Pri tejto príležitosti sa dnes v rámci stretnutia na vysokej úrovni uskutočnila otvorená ministerská diskusia za okrúhlym stolom. Slovenskú republiku na stretnutí zastupoval minister životného prostredia László Sólymos.

Slovenská republika je v súčasnosti jednou z 84 krajín, ktoré dohovor ratifikovali. „Je to dôležité z pohľadu uvedomenia si našej zodpovednosti za stav životného prostredia. Práve Minamatský dohovor o ortuti je významným krokom pri riešení problematiky ortuti nielen v Európskej únii, ale na celom svete,“ povedal minister životného prostredia Lázsló Sólymos.

Súčasný spôsob využívania ortuti je z dlhodobého hľadiska neudržateľný. Minamatský dohovor o ortuti je nástroj, ktorého hlavným cieľom je znižovať emisie ortuti pochádzajúcej z ľudských činností a jej negatívnych vplyvov na životné prostredie a zdravie ľudí. Účastníci konferencie sa zhodli na potrebe čo možno najskoršej implementácie dohovoru.

Na európskej úrovni sa dohovor bude implementovať prostredníctvom už platnej, ale aj novej legislatívy s účinnosťou od 1. januára 2018. V nadväznosti na tento proces nastanú zmeny aj v slovenských zákonoch. Od 1. júla 2018 bude potrebné zaviesť nové požiadavky na obmedzenie amalgámových výplní pre zraniteľné skupiny, ako sú tehotné a dojčiace ženy a deti do 15 rokov. Od januára 2019 sa zubný amalgám bude môcť používať iba vo forme vopred pred-dávkovaných kapsúl a prevádzkovatelia zubných ambulancií si musia zabezpečiť odlučovače zubného amalgámu. Obmedzí sa aj používanie ortuti v priemyselnej výrobe.

Implementáciou Minamatského dohovoru o ortuti sa postupne znížia emisie a vylučovanie ortuti zo všetkých hlavných zdrojov, ako sú napríklad remeselná a drobná ťažba zlata, ťažba zdrojov na výrobu ortuti a jej spracovanie, spaľovanie uhlia a priemyselné činnosti.