hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Na envirorezorte pokračuje viacstranná kontrola prevádzky Dron Industries

Envirorezort sa zaoberá prevádzkou na spracovanie pneumatík v Dunajskej Strede. Na priamy podnet ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa vykonala kontrolu v spoločnosti Dron Industries Slovenská inšpekcia životného prostredia. Zároveň prebieha aj preverovanie záväzkov spoločnosti voči Recyklačnému fondu v likvidácii, ktorý dohľaduje envirorezort.

„Viacero občanov sa na mňa obrátilo s prosbou, aby som venoval pozornosť prevádzke v Dunajskej Strede. Ako minister ich hlasy beriem veľmi vážne,“ vyhlásil László Sólymos, minister životného prostredia.

V prípade prevádzok schválených v minulosti komplikujú situáciu nedokonalé zákony, ktoré platili v čase ich povoľovania. Vtedajšia legislatíva nebola pripravená na mnohé zámery a bez opory v zákone vtedy okresné úrady nedokázali nastaviť vhodné podmienky pre viaceré zariadenia. Aj preto ministerstvo životného prostredia za posledné mesiace pripravilo niekoľko noviel zákonov, ktoré dokážu efektívnejšie chrániť životné prostredie.

„Faktom však ostáva, že novely zákonov predstavujú plošné riešenie pre celú krajinu. Na druhej strane sa musíme venovať aj konkrétnym lokálnym otázkam pri už existujúcich prevádzkach,“ doplnil László Sólymos. Ako ilustračný príklad uviedol zariadenie na spracovanie starých pneumatík v Dunajskej Strede. Práve v tomto prípade prebieha viacstranná kontrola, ktorá ma preveriť fungovanie prevádzky či plnenie povinností spoločnosti. Problematike sa preto venujú inšpektori zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia a preverujú sa aj záväzky spoločnosti voči Recyklačnému fondu v likvidácii. Témou sa zaoberá aj odbor ochrany ovzdušia na envirorezorte. Ten posudzuje možnosť požiadať príslušný okresný úrad, aby vydal rozhodnutie, ktorým upraví požiadavky na prevádzku zdroja.

Samotná Slovenská inšpekcia životného prostredia v minulosti pravidelne kontrolovala prevádzku a na popud ministra životného prostredia začala aj s mimoriadnymi kontrolami. Jedna prebehla napríklad v júli tohto roka. Aj mimoriadne kontroly však narážajú na nedostatky v kompetenciách inšpektorov, ktoré envirorezort plánuje v dohľadnej dobe odstrániť zmenou zákona.

V apríli a júni sa preverilo aj plnenie záväzkov medzi spoločnosťou a Recyklačným fondom v likvidácii. V tomto prípade sa našli niektoré pochybenia a Recyklačný fond stanovil spoločnosti lehotu na ich odstránenie, inak budú vyvodené dôsledky.

„Určite však chcem uistiť obyvateľov v okrese Dunajská Streda, že naším cieľom je posilňovať ochranu obyvateľov a životného prostredia na Slovensku. No dokážeme to len cestou odbornosti a rešpektovania zákona. Predvolebné politizovanie či populizmus však veci neriešia. Práve naopak, komplikujú,“ uzatvoril László Sólymos.